Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

 Likabehandlingsplan 2020/2021

 

Vi arbetar för att vår vision och värdegrund skall genomsyra hela vår organisation, liten som stor.

Ett förhållningsätt som skall kännas igen av alla som vistas på vår skola, fritids eller i våra förskolor.

Vår vision och värdegrund

Vår vision är att sträva efter att alla bemöts med respekt för människors olikheter och får vara en del av gemenskapen och det ska vara en positiv anda i våra verksamheter.

Vår värdegrund

Alla ska känna sig trygga, och det skall kännas bra att gå till skola, fritids och förskola.

Alla ska visa respekt och ta hänsyn.

 

Alla ska ha möjlighet till att ha det bra med kamraterna och ingen skall behöva känna sig utanför eller bortglömd.

Alla ska känna att man tar deras tankar, åsikter och känslor på allvar, och att man tillsammans försöker förändra det som inte är bra.

Att alla skall ha möjlighet att känna att man duger, och att man hela tiden utvecklas och lär sig.

Alla har rätt till en god, lugn och trevlig arbetsmiljö.

/

I vår likabehandlingsplan står det förtydligat hur vi arbetar och varför vi arbetar så!

Här finner ni även planerade gemensamma tema för att belysa, informera, berätta, dela med oss av hur olika vi är på vå jord!