Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Skolinspektionen 

Under hösten 2017 var skolinspektionen hos oss för att genomföra den regelbunda tillsynen som ska ske var tredje år. 

Till grund för tillsynen hade Skolinspektionen använt sig av skolenkäten som genomfördes under våren 2017. Men även samlat information via dokument och intervjuer.

För att se enkätsvaren sammanställda och jämförda med tidigare år eller generellt med alla skolor gå in på Siris hemsida.

http://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0

https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/

 

Beslut 140317

Dnr: 43-2013:174