Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Elevhälsa

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Vi samarbetar nära med Österlens Psykologbyrå.

 

Helene Holmqvist är vår specialpedagog. Oskar Jönsson är kurator och Ingemar Jönsson, psykolog.

Vår skolsköterska

Pernilla Wahlgren träffar ni på vår skola som skolsköterska. Vid vilka tidpunkter finner ni på infomentor i kalendern.

Elevhälsomöte med hela elevhälsoteamet sker efter behov men två gånger under terminen har vi redan träffats. Här pratar vi kartläggningar och arbetsmetoder för att motverka kränkningar och konflikter. Även åtgärdsprogram och utredningar diskuterar vi för att få en helhetsbild av eleverna.

Hälsoundersökningar

Hälsobesök följer socialstyrelsens krav på skolhälsovården (basprogrammet)

Förskoleklass
Hälsobesök med undersökning av längd, vikt, syn och hörsel

Skolår 2
Hälsobesök med längd och vikt, vaccination MPR kombivaccin

Skolår 4
Hälsobesök med längd, vikt och ryggundersökning

Skolår 5

Vaccination av Gardasil 

Skolår 6
Längd, vikt och ryggundersökning