Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Elevhälsa

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Vår skolsköterska

Pernilla Wahlgren träffar ni på vår skola som skolsköterska. Vid vilka tidpunkter finner ni på infomentor i kalendern.

Finns det behov och önskemål att träffas vid flera tillfällen för att följa upp besök eller likande bokar ni in det tillsammans.

Har ni önskemål att boka träff gå genom klasspedagogerna för att boka tid.

Elevhälsomöte med hela elevhälsoteamet sker efter behov men två gånger under terminen har vi redan träffats. Här pratar vi kartläggningar och arbetsmetoder för att motverka kränkningar och konflikter. Även åtgärdsprogram och utredningar diskuterar vi för att få en helhetsbild av eleverna.

Hälsoundersökningar

 

Hälsobesök följer socialstyrelsens krav på skolhälsovården (basprogrammet)

Förskoleklass
Hälsobesök med undersökning av längd, vikt, syn och hörsel

Skolår 2
Hälsobesök med längd och vikt, vaccination MPR kombivaccin

Skolår 4
Hälsobesök med längd, vikt och ryggundersökning

Skolår 6
Längd, vikt och ryggundersökning