Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Vårdnadshavarråd är en möjlighet för dig som vårdnadshavare att aktivt delta i ditt barns förskola och vardag. Tanken är att skapa en levande dialog mellan föräldrar, ledning och personal. 
Vi anordnar utbildningar/föreläsningar till vårdnadshavare.

I rådet sitter rektor samt vårdnadshavarrepresentanter från både Nymö och Trolle förskola. Personalen turas om att delta vid dessa träffar.

Rådet är öppet för alla vårdnadshavare på förskolorna.

Vi träffas 1-2 gånger per läsår där vi informerar och samtalar kring verksamheten i förskolan. Samt anordnar diverse utbildningar för vårdnadshavare bla HLR.

 

Varmt Välkomna

Rektor

Åsa Boström