Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Trollebygdens byaskolor driver två förskolor.

En i Trolle Ljungby och en i Nymö.

 

Förskolorna jobbar utifrån skollagen samt läroplanen Lpfö18 och barnkonventionen

Deras prioriterade mål sätter de upp utifrån deras utvärderade systematiska kvalitetsarbete och vårdnadshavares enkätsvar. 

I Nymö lagas maten av vår köksansvariga medans på Trolle ljungby får vi maten från Restaurang Kvarnen i stan. 

Frukost och mellanmål görs på resp förskola.

Båda förskolor har en fantastisk utemiljö där det finns möjlighet att utmanas på många olika sätt. 

Vi har även närheten till ett fantastiskt närområde, skogar, ängar och hav som vi kan ta oss med hjälp av skolans bilar.

Vi har ett nära samarbete mellan förskolorna och arbetar tillsammans på planeringsdagar för att få den röda tråden i vår förening. Vi slår samman förskolorna och även fritids ibland på sommaren samt andra lov.

Vi samarbetar mellan förskolorna när barnen blir äldre, sista året i förskolan jobbar man i tvärgrupper mellan förskolorna och vår skola, Trolle Ljungby skola.

Vi får besök av bokbussen och vi tar del av kommunens kulturutbud bla genom Kulturnyckeln.

Kommunen har tillsynsansvar och besöker våra verksamhter varje år. Både tillsyn av vår pedagogiska verksamhet samt vår arbetsmiljö.