Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Arbetspass för vårdnadshavare

Varannan onsdag har personalen planering tillsammans på resp förskola. 

Då jobbar tre vårdnadshavare i barngruppen per gång samt en ordinarie personal som ansvarig person. 

Blir ca 2-3 ggr per termin.

Detta är en av två saker som är obligatoriskt i våra förskolor (den andra är närvaro vid fixardagar). 

 

Datum ni ska jobba får ni i god tid och kan ni inte den dagen, så byter ni själva mellan er vårdnadshavare.