Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Fixardag 

En gång per termin anordna styrelsen en fixardag.

Vårdnadshavarna hjälps då åt att röja och fixa enligt barnens och personalens önskemål.

Allt för att skapa en bättre miljö för våra barn. 

Har man ej möjlighet att delta, blir man tilldelad arbetsuppgifter före/efter fixardagen.

Detta ingår i den obligatoriska uppgiften i vår förening. 

På resp förskola finns en fixardagsansvarig (en från styrelsen) som håller i planeringen av dessa.