Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Organisationen/föräldrasamverkan

Nymö förskola och Trolle Ljungby skola/förskola ägs av Trolle bygdens byaskolors ekonomiska förening.

Föreningen har funnits sedan 1993 genom att Nymö förskola startades.

Maj 2009 beslutade Kristianstad kommun att lägga ner Trolle Ljungby skola och då ansökte vi, föräldrar/Nymö styrelse, om att få starta även en skola i Trolle Ljungby och december 2009 fick vi besked från skolverket att vi fått godkänt!

From augusti 2010 driver föreningen en skola i Trolle Ljungby och under vårterminen 2010 fick vi även godkänt att starta en förskola i anslutning till skolan.

Styrelsen som är 10 till antalet är föräldrar andra medlemmar som vill engagera sig i sina barns/bygdens barn förskoletid och skolgång tillsammans med rektorer i förskola och skola. 

Styrelsen sköter den ekonomiska delen samt fastighetsskötsel och tillsammans med rektorer personalfrågor.

Personalen ansvarar för den pedagogiska arbetet med översyn av rektorer och styrelse.

Vi har möte för vårdnadshavare på hösten och en trivselkväll på våren.

Föräldrarna på förskolorna turas om att stötta i barngruppen 2-3 gånger (beror på antalet barn vi har) per termin när personalen planerar.

Vi bjuder också in till drop-in fika under året och andra festligheter såsom Trolle Rock i skolan m.m.

Vi har 1-2 fixardagar på förskola/skola per termin. På förskolan ska alla komma och hjälpa till. Kan man inte det datum som är satt så tar man kontakt med ansvarig på Trolle förskola: Marcus Thim för att få uppgifter att göra när man kan.

Ansvarig för fixardag:

#Marcus Thim Trolle Ljungby förskola

#Anna Thim Trolle Ljungby skola

Vi har också föräldraråd i både skola och förskola som träffas några gånger per termin tillsammans med rektor och någon från personalen.