Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

 

Välkommen till Trolle Ljungby fritids.

 

Fritidshemmet på Trolle Ljungby skolan erbjuder en verksamhet som tar avstamp i elevernas intressen, behov och tidigare erfarenheter. 
Vår verksamhet har en trygg grund i Läroplanen för fritidshemmets centrala innehåll och eleverna har stort inflytande över hur verksamheten utformas tillsammans med engagerade pedagoger. 
Vi erbjuder en stor variation på lärmiljöer för eleverna, både inomhus som utomhus. 
Med målet att erbjuda en meningsfull fritid för våra elever varvas egenvalda och gemensamma aktiviteter. 

 

Fritidshemmet bidrar till elevernas utveckling och lärande genom ett arbetssätt som är situationsstyrt, upplevelsebaserat och utgår från gruppen.