Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Läroplanen för fritids

Välkommen till Trolle Ljungby fritids.

Under läsåret kommer vi på Trolle ljungbyfritids arbeta för att implementera de nya direktiven. Vi kommer arbeta tillsammans med Rickarum, Anton, Pysslingen och Axonas fritidshem för att få flera arbetsätt och metoder till oss. Vi har ju precis innan sommaren fått flytta in i våra efterlängtade lokaler. Nu har vi tillgång till kök, pysselrum, bygghörna och en egen lekgård.

Pernilla, Mamgnus, Per tillsammans med Jossan är de som i huvudsak arbetar på fritidshemmet. Här kommer vi vid mellanmål få hjälp och stöd av kökets personal.

Via infomentor håller vi föräldrar och elver uppdaterade med vad vi arbetar med i verksamheten. Varje månad går vi ut med ett månadsbrev där man kan läsa både historik men även planer framöver.

Lpp som är kopplade till aktiviteter och teman lägger vi även den på infomentor, dett för att kompplettera elevernas möjlighet till utveckling och utmaningar under hela dagen då de befinner sig i skola eller på fritids.

Vi låter eleverna skriva en utvärdering i vår blogg där man får en möjlighet att i skrift förmedla egna upplevelser och behållningar under veckan.

Vi kommer även under hösten ta schema planerings funktionen i bruk får fritidshemmet. Detta innebär att ni vårdnadshavare lägger in tider på infomentor i samband med att ni lämnar in en papperskopia.

 

Fritidshemmet

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vi kommer under läsåret arbeta med spcialpedagogik lyftet i vår arbetsgrupp. Här lägger vi fokus på inkludering och delaktighet.