Trollebygdens byaskolor

-FÖRSKOLOR-SKOLA-FRITIDS

 

 

Planeringsdagar på förskolorna

Två-tre gånger per termin stänger båda förskolorna, detta för att personalen ska kunna utvärdera och planera utbildning och undervisningen för barnen gemensamt. Samt att delta vid ev fortbildningar samtidigt. 

Dessa dagar är båda förskolorna stängda, då erbjuder vi plats på annan privat förskola i kommunen.

 

Då vi är ett föräldrakooperativ så är det önskvärt att ni alla kan stötta oss dessa dagar genom att ordna barnomsorg på annat sätt eller korta ner dagen för era barn dessa dagar.

 

De är av yttersta vikt med gemensamma planeringsdagar för att personalen då kan jobba för/planera för en samsyn, röd tråd mellan förskolorna samt för att planera den bästa utbildningen och undervisningen för era barn, vi är en förening och vi driver två förskolor parallellt därför är det viktigt med gemensamma möten som dessa.